Wizytówka
lekarz Proll Halina
ginekologia i położnictwo (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. ginekologiczna-położnicza120.00
  Teleporada ginekologiczno-położnicza96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Poniedziałek16:00 - 20:00
   Piątek15:00 - 19:00
   Sobota10:30 - 14:00
   • Informacje uzupełniające:
    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie