Wizytówka
dr n. med. Węglarz Janusz
choroby wewnętrzne (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia40.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek08:00 - 10:30
   Poniedziałek11:00 - 18:00
   Wtorek08:00 - 10:30
   Wtorek11:00 - 18:00
   Środa08:00 - 14:30
   Czwartek08:00 - 14:30
   Piątek08:00 - 10:30
   Piątek11:00 - 18:00
   Sobota08:00 - 12:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    francuskim, rosyjskim

    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie