Wizytówka
lekarz Łajca-Kuliniec Joanna
ginekologia i położnictwo (w trakcie)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. ginekologiczna-położnicza150.00
  Teleporada ginekologiczno-położnicza120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Środa16:15 - 20:15
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Al. Kraśnickiej 100 na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym. Interesuje się prowadzeniem ciąży, cytologią, niepłodnością, ginekologią endokrynologiczną, antykoncepcją.

    • Informacje uzupełniające:
     • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

      Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

      • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

      angielskim, hiszpańskim

      • Lekarz wypisuje recepty refundowane
      • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie