Wizytówka
lekarz Kolasińska-Tyluś Agnieszka
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)80.00
  Kwalifikacja do szczepienia50.00
  Por. internistyczna120.00
  Por. pediatryczna120.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek08:00 - 11:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie