Wizytówka
lekarz Sotel Justyna
pediatra (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)104.00
  Kwalifikacja do szczepienia dla dzieci50.00
  Por. pediatryczna130.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek15:00 - 18:00
   Poniedziałek18:30 - 20:00
   Wtorek15:00 - 18:00
   Wtorek18:30 - 20:00
   Sobota07:00 - 11:00
   Sobota11:30 - 14:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie