Wizytówka
lekarz Nogalska Agata
 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)96.00
  Kwalifikacja do szczepienia50.00
  Por. internistyczna120.00
  Por. pediatryczna120.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Teleporada internistyczna96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek08:00 - 10:45
   Wtorek11:00 - 12:30
   Czwartek08:00 - 11:00
   Czwartek11:30 - 13:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Akupunktrura

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie