Wizytówka
lekarz Jeziorska Paulina
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)104.00
  Kwalifikacja do szczepienia50.00
  Por. internistyczna130.00
  Por. pediatryczna130.00
  Teleporada internistyczna104.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Wtorek08:00 - 11:30
   Wtorek12:00 - 14:45
   Piątek08:00 - 12:00
   Piątek12:30 - 16:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie