Wizytówka
lekarz Stasiak-Kosarzycka Marzena
ginekologia i położnictwo (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. ginekologiczna-położnicza120.00
  Teleporada ginekologiczno-położnicza96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa15:00 - 17:00
   Czwartek17:20 - 18:55
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    endokrynologia ginekologiczna,profilaktyka onkologiczna, prowadzenie ciąży, HTZ, badanie gruczołów piersiowych

    • Informacje uzupełniające:
     • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

      Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

      • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
      • Lekarz wypisuje recepty refundowane
      • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie