Wizytówka
lekarz Miturski Marek
ginekologia i położnictwo (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Por. ginekologiczna-położnicza100.00
  Teleporada ginekologiczno-położnicza 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Wtorek10:00 - 11:45
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    kolposkopia

    • Informacje uzupełniające:
     • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

      Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

      • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
      • Lekarz wypisuje recepty refundowane
      • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie