Wizytówka
lekarz Skowron-Krzyżanowska Iwona
pediatra (specjalista), medycyna rodzinna (specjalista)

*SPZOZ MSWiA ul. Grenadierów, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia20.00
  Kwalifikacja do szczepienia przeciwko grypie10.00
  Por. pediatryczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Wtorek09:30 - 10:30
   Sobota11:00 - 13:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    specjalistyczna opieka nad dzieckiem chorym, zdrowym-ocena rozwoju psychoruchowego,bilanse zdrowia, kwalifikacje do szczepień,problemy otyłości u dzieci

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie