Wizytówka
lekarz Smolak-Wilhelm Monika
medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Kwalifikacja do szczepienia przeciwko grypie10.00
  Por. internistyczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dorośli) 
  Program profilaktyczny RZS 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek13:15 - 16:00
   Poniedziałek16:30 - 18:00
   Wtorek08:00 - 10:00
   Wtorek10:30 - 13:00
   Środa13:15 - 16:00
   Środa16:30 - 18:00
   Czwartek08:00 - 10:00
   Czwartek10:30 - 10:45
   Czwartek12:00 - 12:15
   Czwartek12:45 - 13:00
   Piątek08:00 - 10:00
   Piątek10:30 - 16:00
   Piątek16:30 - 18:00
   Sobota08:15 - 13:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie