Wizytówka
lekarz Paśnikowska-Żaba Agata
medycyna rodzinna (specjalista), pediatra

 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do szczepienia (nie dotyczy kwalifikacji do szczepienia przeciwko grypie)20.00
  Por. pediatryczna100.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej NFZ (dzieci) 
  Szczepienie ochronne POZ 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek07:30 - 10:30
   Poniedziałek11:00 - 15:30
   Poniedziałek16:00 - 17:00
   Wtorek07:30 - 16:00
   Środa07:30 - 10:30
   Środa11:00 - 13:00
   Środa13:10 - 15:30
   Środa17:00 - 18:00
   Czwartek07:30 - 10:30
   Czwartek11:00 - 15:30
   Piątek07:30 - 13:15
   Sobota08:15 - 13:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie