Wizytówka
lekarz Budzyński Arkadiusz
choroby wewnętrzne , medycyna rodzinna (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Por. internistyczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Środa10:00 - 11:40
   Piątek10:00 - 11:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie