Wizytówka
dr n. med. Bulak-Mazurek Małgorzata
neurolog (specjalista)

*SPSW im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawł II, Zamość
  • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
  • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
  • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie