Wizytówka
lekarz Krupa Paweł
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Szpital Neuropsychiatryczny im.Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, ul. Abramowicka, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg jądra100.00
  Usg piersi100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Czwartek07:15 - 12:30
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    tomografia komputerowa, ultrasonografia,konwencjonalna diagnostyka RTG, Podyplomowe studia z marketingu i zarządzania w Służbie Zdrowia

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     niemieckim, rosyjskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie