Wizytówka
dr n. med. Kruk-Bachonko Joanna
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Doppler dwóch kończyn (1 układ - żylny lub tętniczy)120.00
  Doppler dwóch kończyn (2 układy żylny i tętniczy)240.00
  Doppler jednej kończyny (2 układy żylny i tętniczy)120.00
  Doppler tętnic szyjnych i kręgowych120.00
  Doppler żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych120.00
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg jamy brzusznej90.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg piersi100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)100.00
  Usg układu moczowego100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Wtorek13:30 - 19:54
   Lublin, ul. Orkana 7
   Środa08:30 - 11:48
   Środa12:00 - 15:24
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Sobota08:00 - 14:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    wykonuje tylko badanie dopplera kończyn dolnych

    Ultrasonografia oraz USG Doppler, TK, Radiologia Klasyczna.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich