Wizytówka
dr n. med. Kruk-Bachonko Joanna
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Doppler dwóch kończyn (1 układ - żylny lub tętniczy)130.00
  Doppler dwóch kończyn (2 układy żylny i tętniczy)260.00
  Doppler jednej kończyny (2 układy żylny i tętniczy)130.00
  Doppler tętnic szyjnych i kręgowych130.00
  Usg gruczołu krokowego120.00
  Usg jamy brzusznej120.00
  Usg opłucnej120.00
  Usg piersi120.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)240.00
  Usg tarczycy120.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)120.00
  Usg układu moczowego120.00
  Usg węzłów chłonnych120.00
  Usg ślinianek120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Wtorek13:30 - 19:54
   Lublin, ul. Orkana 7
   Środa08:30 - 11:48
   Środa12:00 - 15:24
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Sobota08:00 - 14:12
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    wykonuje tylko badanie dopplera kończyn dolnych

    Ultrasonografia oraz USG Doppler, TK, Radiologia Klasyczna.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich