Wizytówka
lekarz Zbańska-Klonowska Katarzyna
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*SPSK 4 w Lublinie
 • Rodzaj usług:
  Usg gruczołu krokowego100.00
  Usg jamy brzusznej100.00
  Usg opłucnej100.00
  Usg piersi100.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)200.00
  Usg tarczycy100.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)100.00
  Usg węzłów chłonnych100.00
  Usg ślinianek100.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek10:00 - 12:12
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek13:15 - 15:24
   Środa10:00 - 12:24
   Czwartek13:30 - 14:45
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    radiologia klasyczna, CT, USG

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich