Wizytówka
lekarz Ossowska Beata
hipertensjolog (specjalista), choroby wewnętrzne (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Kwalifikacja do próby wysiłkowej20.00
  Por. kardiologiczna130.00
  Próba wysiłkowa dla dorosłych130.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek14:30 - 17:00
   Sobota09:00 - 12:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie