Wizytówka
lekarz Flis Piotr
kardiolog (specjalista), choroby wewnętrzne (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Echo serca przezklatkowe150.00
  Por. kardiologiczna130.00
  • Grafik przyjęć:
   Krasnystaw, ul. Czysta 3
   Środa15:00 - 19:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    USG serca, Holter, EKG ,RR,Próba wysiłkowa

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie