Wizytówka
tech Spirometria Koncertowa
 • Rodzaj usług:
  Spirometria30.00
  Spirometria dla dzieci35.00
  Spirometria z próbą rozkurczową50.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek07:30 - 19:30
   Środa07:30 - 19:30
   Czwartek07:30 - 19:30
   Piątek07:30 - 19:30
   Sobota08:30 - 13:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych