Wizytówka
lekarz Gnyp Leszek
choroby wewnętrzne (specjalista), kardiolog (specjalista), toksykolog kliniczny (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. kardiologiczna120.00
  Teleporada kardiologiczna96.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Piątek15:00 - 18:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim

    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie