Wizytówka
lekarz Studenna Hanna
kardiolog (specjalista), choroby wewnętrzne (specjalista)

*SP ZOZ MSW w Lublinie (Szpital)
 • Rodzaj usług:
  Echo serca przezklatkowe150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek17:30 - 20:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    echokardiografia

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim, rosyjskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich