Wizytówka
lekarz Łuszcz Agnieszka
kardiolog (specjalista), pediatra (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Echo serca dla dzieci (badanie + porada lekarska)250.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa10:00 - 12:00
   Czwartek09:00 - 11:00
   Piątek10:00 - 12:00
   Piątek15:40 - 18:20
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    diagnostyka szmerów nad sercem,wrodzone wady serca,niemiarowości,zaburzenia rytmu u dzieci,omdlenia,nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich