Wizytówka
dr n. med. Połecka Barbara
kardiolog (specjalista), pediatra (specjalista)

*Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. Antoniego Gębali 6, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Echo serca dla dzieci (badanie + porada lekarska)250.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa15:00 - 18:20
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    diagnostyka ultrasonograficzna wrodzonych i nabytych wad serca, diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u dzieci.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim

     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
     • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich