Wizytówka
lekarz Fedczyszyn Edyta
choroby wewnętrzne (specjalista), reumatolog (specjalista)

*SPSW im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawł II, Zamość
 • Rodzaj usług:
  Por. reumatologiczna100.00
  • Grafik przyjęć:
   Zamość, ul. Pocztowa 3
   Piątek09:00 - 10:30
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie