АП та бокова або порівняльна рентгенограма обох колінних суглобів АП

Рентген суглобів Люблін