Rtg całego kręgosłupa (szyjny, piersiowy i lędźwiowy) AP i boczne

Rtg kręgosłupa Lublin