Rtg stawu barkowego AP i osiowe lub transtorakalne

Rtg stawu barkowego Lublin