Układ krzepnięcia (PT, Wskaźnik PT, INR, APTT)

Materiał: Krew
Cena badania: 25.00 PLN
Czas oczekiwania na wynik: wynik najpóźniej następnego dnia roboczego
Rezerwacja:

  • Badanie wykonujemy bez wcześniejszej rezerwacji. Sprawdź godziny pracy punktu pobrań

Punkty pobrań Luxmed Przejdź do sklepu

Przygotowanie do badania

Ogólne

  • Materiałem do badań jest krew.
  • Pacjent musi być na czczo. W dniu poprzedzającym badanie zalecana jest lekkostrawna,
    niskotłuszczowa dieta i powstrzymanie się od intensywnego wysiłku fizycznego oraz używek.
  • W dniu pobrania krwi do badania nie należy pić kawy naturalnej i palić nikotyny, zaleca sie wypicie ok. 0,5 litra wody.
    Przed pobraniem krwi zalecany jest 15-20 min odpoczynek.

Szczegółowe dla niemowląt

  • W przypadku dzieci do 3 roku życia zaleca się pobieranie krwi od pół do jednej godziny po karmieniu.

Szczegółowe dla pacjentów od 60. roku życia

  • Na ok. 30 min przed badaniem zalecane jest spożycie wody lub gorzkiej (niesłodzonej) herbaty.

Opis

Proces krzepnięcia uruchomiony przez tromboplastynę uwalnianą z uszkodzonych tkanek jest odtwarzany w warunkach laboratoryjnych. Jest to czas krzepnięcia osocza po dodaniu tromboplastyny i chlorku wapniowego. INR – współczynnik protrombinowy jest inna formą wyrażenia wyniku czasu protrombinowego – zalecaną przez WHO. Znaczenie badania: jedno z badań układu krzepnięcia, wskazuje na ewentualny niedobór czynnika VII lub witaminy K, służy do kontroli leczenia doustnymi antykoagulantami (pochodnymi kumaryny np.: acenokumarol, sintrom, synkumar), jest badaniem kontrolnym przed planowaną operacją. Wartości nieprawidłowe mogą występować:
w chorobach nerek, przy braku czynników krzepnięcia.
APTT- czuły test przeglądowy stosowany do oceny krzepnięcia.

Znaczenie badania: diagnostyka różnicowania skaz krwotocznych, kontrola leczenia heparyną, kontrola terapii substytucyjnej hemofilii A i B, przedoperacyjne badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii.

Wydłużenie czasu: niedobór pojedynczych czynników krzepnięcia, koagulopatia ze zużycia, leczenie heparyna/hirudyna, nabyty antykoagulant toczniowy.

Skrócenie czasu: może być wyrazem nadkrzepliwości.

Opracowanie i przygotowanie materiału (dotyczy tylko kontrahentów)

Podaj jednorazowy kod:Pokaż