HPA-1 diagnostyka konfliktu płytkowego u ciężarnych

Materiał: Krew
Cena badania: 200 PLN
Czas oczekiwania na wynik: wynik po upływie 35 dni roboczych
Rezerwacja:

  • Badanie wykonujemy bez wcześniejszej rezerwacji wyłącznie w wybranych punktach pobrań/godzinach – UWAGA! Sprawdź godziny wykonywania badań
  • Badanie nie będzie wykonywane w okresie od 29.04.2024 do 04.05.2024

Przygotowanie do badania

Ogólne

  • Materiałem do badań jest krew.
  • Pacjent nie musi być na czczo.Na ok. 30 min. przed badaniem wskazane jest wypicie szklanki wody lub gorzkiej(niesłodzonej) herbaty.

Ważne

Badanie fenotypu antygenu HPA-1a można wykonać niezależnie od tego czy pacjentka jest w ciąży czy nie, a w uzasadnionych przypadkach wskazane jest wykonanie oznaczenia antygenu jeszcze przed planowaną ciążą, a także np. u ojca dziecka w sytuacji, gdy pacjentka okaże się HPA-1a ujemna.
Aby wykonać badanie nie potrzeba skierowania od lekarza.
Pacjentka na wykonanie badania powinna zgłosić się z dokumentem tożsamości i wypełnionym drukiem świadomej zgody na badanie(druk do pobrania na str. www.luxmedlublin.pl,można wypełnić rówież w placówce). Wskazane jest,aby Pacjentka miała przy sobie kartę/książeczkę ciąży.

Opis

Konflikt płytkowy jest jednym z matczyno- płodowych konfliktów serologicznych. Jest on analogiczny do powszechnie znanego konfliktu RhD, w którym kobieta RhD ujemna wytwarza przeciwciała do antygenu RhD płodu, lecz dotyczy płytek krwi, a nie erytrocytów.
Przyczyną wystąpienia konfliktu płytkowego jest wytwarzanie przeciwciał przez matkę przeciwko antygenom na płytkach krwi płodu lub noworodka. Do wytworzenia przeciwciał dochodzi, gdy dziecko kobiety nie posiadającej antygenu płytkowego HPA-1a (HPA-1a ujemna) odziedziczyło taki antygen po ojcu. Choroba płodu pojawia się bez żadnych objawów u matki i może wystąpić już w pierwszej ciąży.
Konflikt płytkowy niesie ryzyko wystąpienia małopłytkowości płodu (ITP) lub noworodka (AIMPN). Występuje rzadko ( 2% populacji), jednak wiąże się z poważnymi powikłaniami. Może prowadzić do wylewu wewnątrzczaszkowego, a ten może nawet spowodować śmierć dziecka; może też postawić ślady w postaci padaczki czy niedowładów.
Wykonując badania kobieta uzyskuje informację że jest HPA1a dodatnia (98% kobiet) i nie grozi jej konflikt w antygenie HPA1a lub, że jest HPA1a ujemna (2% kobiet) i powinna wykonywać w czasie ciąży badania diagnostyczne i być pod opieką ginekologów specjalizujących się w leczeniu konfliktu płytkowego.
Badanie zalecane jest wszystkim ciężarnym, szczególnie kobietom które miały komplikacje w pierwszej ciąży, poroniły, straciły dziecko z powodu wylewu lub dziecko miało objawy skazy krwotocznej.

Opracowanie i przygotowanie materiału (dotyczy tylko kontrahentów)

Podaj jednorazowy kod:Pokaż