Przeciwciała odpornościowe u kobiet w ciąży

Materiał: Krew
Cena badania: 36 PLN
Czas oczekiwania na wynik: wynik po upływie 3 dni roboczych
Rezerwacja:

  • Badanie wykonujemy bez wcześniejszej rezerwacji. Sprawdź godziny pracy punktu pobrań

Punkty pobrań Luxmed

Przygotowanie do badania

Ogólne

  • Materiałem do badań jest krew.
  • Pacjent nie musi być na czczo.

Ważne

Warunkiem wykonania badania jest wcześniejesze oznaczenie grupy krwi w Pracowni Immunologii Transuzjologicznej w CM Luxmed.
Wynik można odebrać wyłącznie w placówce, w której badanie zostało zlecone.

Opis

Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych u kobiet ciężarnych ma na celu sprawdzenie, czy we krwi kobiety znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu. Badanie to ma duże znaczenie w diagnostyce konfliktu matczyno-płodowego, pozwalając na wczesne jego rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego leczenia.
W Polsce badanie na obecność przeciwciał odpornościowych skierowanych do krwinek czerwonych u wszystkich kobiet w ciąży, zarówno RhD-(ujemnych) jak i RhD+(dodatnich) jest obligatoryjne.
W przypadku wykrycia przeciwciał odpornościowych do krwinek czerwonych, konieczne jest przeprowadzenie badań specjalistycznych w Pracowni Badań Konsultacyjnych, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Koszty w/wymienionego badania ponosi pacjentka.

Opracowanie i przygotowanie materiału (dotyczy tylko kontrahentów)

Podaj jednorazowy kod:Pokaż