Badania okresowe Luxmed

Badania okresowe – ważne nie tylko dla pracodawcy

Zdrowie mamy jedno. Wszyscy o tym wiemy, zdrowia życzymy sobie i innym. Ale już dbanie o to zdrowie nie przychodzi nam tak łatwo. Ważniejsze bywają praca, obowiązki. A tak naprawdę, jedno zależy od drugiego. W związku z epidemią obowiązek wykonywania badań okresowych był zawieszony, ale już od 1 lipca tego roku wrócił. Pracownicy, którzy nie mają aktualnych badań, są zobligowani do ich wykonania.

Dlaczego badania okresowe są tak ważne?

Trudno wymienić wszystkie zalety takich badań. Służą one ocenie stanu zdrowia pracownika. Dzięki badaniom okresowym mamy możliwość sprawdzenia, czy stan naszego zdrowia nie przeszkadza w wykonywaniu danej pracy i jak ta praca przekłada się na wyniki naszych badań. Przede wszystkim pozwalają na wczesną diagnostykę. Dotyczy to zarówno poważnych chorób, jak i drobnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Ich wykonanie nie zajmuje wiele czasu. W dodatku wykonuje się je w czasie pracy. Czysty zysk!

Co trzeba wiedzieć o badaniach do pracy i okresowych?

Badania wykonywane są na podstawie skierowania pracodawcy. Zakres badań określa rozporządzenie Ministra Zdrowia, a lekarz medycyny pracy w zależności od stanu zdrowia pacjenta i rodzaju wykonywanej pracy może rozszerzyć wachlarz zalecanych badań. W dniu ich wykonania pracownikowi przysługuje dzień wolny, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Na badania kieruje pracodawca i to on zobligowany jest do pokrycia kosztów. 

Czy badania lekarskie pracownicze są konieczne?

Są przede wszystkim ważne! Należą również do obowiązków każdego pracownika. Polecenie ich przeprowadzenia jest poleceniem służbowym. Pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy osoby, której badania nie są aktualne (konsekwencją jest kara pieniężna). Niewykonanie polecenia wykonania badań pociąga za sobą nieprzyjemne konsekwencje, z rozwiązaniem umowy o pracę włącznie.

Jaki jest zakres badań pracowniczych?

Zakres badań zależy przede wszystkim od charakteru wykonywanej pracy. Są one przeprowadzane na podstawie skierowania od pracodawcy, który określa czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące lub nie, na danym stanowisku pracy. Mogą to być badania laboratoryjne, konsultacje u lekarzy specjalistów. Lekarz medycyny pracy jest finalnym orzecznikiem. Podczas wizyty kończącej badania do pracy, lekarz wystawia orzeczenie lekarskie, czyli zaświadczenie o braku, czy też istniejących przeciwskazaniach do wykonywania pracy.

Kiedy i jakie badania z zakresu medycyny pracy należy wykonywać?

Osoby przyjmowane do pracy i pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe podlegają wstępnym badaniom lekarskim. Oprócz nich pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym. 

Badania okresowe wykonywane są w terminie wskazanym przez lekarza medycyny pracy. 

Badania kontrolne wykonywane są w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Badania okresowe należy wykonywać nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat.

Często brakuje nam czasu, by zadbać o swoje zdrowie. Jeśli mamy tylko możliwość, odkładamy badania na możliwie najodleglejszy termin, a potem często całkiem o nich zapominamy. Badania pracownicze nie cieszą się popularnością, a raczej kojarzą się z przykrym obowiązkiem. Mogą jednak być jedyną okazją do wykrycia problemów zdrowotnych na wczesnym etapie. 

Zapraszamy do skorzystania z usług CM Luxmed. Uruchomiliśmy dla Państwa numer telefonu dedykowany Medycynie Pracy – 81 536 15 15 oraz e-rezerwację wizyt na stronie luxmedlublin.pl. 

Zobacz także: Jakie badania profilaktyczne warto wykonać? Kalendarz badań

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólnoinformacyjny i edukacyjny. Nie zastępują one profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy leczenia. Zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia w celu uzyskania porady dotyczącej konkretnych objawów, dolegliwości czy stanu zdrowia.