implant zęba lublin

Implant zęba – czy warto robić implant

Utrata zęba to częsty problem, który bywa przez nas bagatelizowany. Jednak nie jest to problem jedynie estetyczny. Braki w uzębieniu mogą prowadzić do przesuwania i rotowania się zębów sąsiadujących z luką. Po pewnym czasie dochodzi do występowania efektu Godona, czyli wysuwania się zębów przeciwstawnych i nachylania koronami ku sobie zębów sąsiadujących z miejscem po usuniętym zębie. Wyrostek zębodołowy kości żuchwy bądź szczęki, z której ząb został usunięty zaczyna powoli zanikać. Braki w uzębieniu mogą powodować również zaburzenia w stawach skroniowo – żuchwowych dając dolegliwości bólowe. Jeśli szukasz odpowiedniej dla siebie metody na uzupełnienie brakującego zęba, zdecydowanie rozważ zastosowanie leczenia implantologiczno – protetycznego. Korzyści z wyboru implantu zębowego jest zdecydowanie więcej niż w przypadku np. tradycyjnego mostu 3 punktowego. Jakie są to korzyści i dlaczego nie warto zwlekać z wypełnieniem braku w uzębieniu pytamy implantologa dr n. med. Jana Wallnera, specjalistę w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantów.

Panie Doktorze, czy każdemu pacjentowi z brakiem zębowym polecałby Pan wykonanie implantu?

– Niestety nie każdego pacjenta można zakwalifikować do leczenia implantologicznego. Dyskwalifikowani z zabiegu będą pacjenci, u których obecne są zmiany chorobowe kości, ze złą higieną jamy ustnej, paradontozą (przeciwwskazania miejscowe) lub ze złym stanem zdrowia (przeciwwskazania ogólnomedyczne). Dlatego punktem wyjścia do planowania leczenia implanto – protetycznego u każdego pacjenta jest ocena ogólnego stanu zdrowia oraz ilości i jakości tkanki kostnej stanowiącej podłoże dla implantu. Na jakość kości mają wpływ przebyte i aktualne choroby, stąd też konieczne jest szczegółowe zbadanie pacjenta oraz zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego.

Standardowo przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać zdjęcie radiologiczne trójwymiarowe (pantomogram 3D), na podstawie którego oceniane są warunki anatomiczne tego odcinka kości (długość, szerokość, odległość od szczytu wyrostka zębodołowego do kanału nerwu lub dna zatoki szczękowej) w którym dokonywana będzie implantacja.

Pacjent musi mieć świadomość, że ponosi współodpowiedzialność za utrzymanie implantu i że tylko wzajemna współpraca lekarza i pacjenta może zwiększyć powodzenie w leczeniu implantologicznym.

Jeśli pacjent kwalifikuje się do założenia implantu, jakie są dalsze kroki?

– Implant jest elementem zastępującym korzeń własnego zęba. Część wewnętrzna, czyli implant, umieszczany jest w kości podczas zabiegu chirurgicznego a następnie mocowana (przykręcana lub cementowana) jest do niego na łączniku część zewnętrzna czyli odbudowa protetyczna (korona, most lub belka pod protezę całkowitą).

Implant ma kształt zbliżony do kształtu korzenia zęba i wyglądem przypomina niewielką śrubkę o średnicy ok. 3 – 6 mm i długości od 7 – 16 mm. Wprowadzony chirurgicznie w kość wyrostka zębodołowego, pozwala na wykonanie stałego (tzn. nigdy nie wyjmowanego z ust) uzupełnienia protetycznego – korony, mostu, a nawet wszystkich zębów.

Zabieg wszczepienia implantu wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, trwa ok. 20-40 minut. Zabieg może być jedno- lub dwuetapowy, a o wyborze metody decyduje lekarz stomatolog.

Po wytworzeniu solidnego oparcia, jakim jest zrośnięty z kością implant, można przystąpić do odbudowania brakujących zębów. Implanty mogą stanowić filary dla pojedynczych koron, mostów oraz protez całkowitych. Ważne jest, aby przyszłą odbudowę wykonać zgodnie z regułami fizjologii, nie zaniedbując przy tym efektu kosmetycznego.

Czy materiał, z którego wykonane są implanty jest bezpieczny dla pacjenta?

implant-zeba-lublin

– Stosowany w leczeniu materiał nie może być szkodliwy dla pacjenta, czyli nie może być rakotwórczy, toksyczny czy radioaktywny, nie może też korodować. Musi być biokompatybilny, czyli tolerowany przez tkanki żywe, aby możliwa była osteointegracja implantu z kością. Dodatkowo musi być na tyle wytrzymały, żeby znieść obciążenia takie, jakim podlegają korzenie naturalnych zębów. Materiałem spełniającym wszystkie te wymagania jest tytan. Jest to materiał doskonale tolerowany przez organizm, jest lekki, ale wytrzymały i wykazuje bardzo wysoką odporność na korozję, ponadto jego powłoka pobudza tworzenie nowej tkanki kostnej.

Implant jest elementem trwałym, ale trudno jest przewidzieć reakcję organizmu na ciało obce. Sporadycznie (u 5% pacjentów) może się zdarzyć, że nie dochodzi do osteointegracji implantu z kością, wówczas konieczna jest odroczona implantacja po odpowiednim wygojeniu kości.

Jednocześnie, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia zabiegu implantacji pacjent zobowiązany jest do utrzymania wysokiego poziomu higieny jamy ustnej, odbywania regularnych wizyt kontrolnych w gabinecie stomatologicznym oraz do wykonywania kontrolnych zdjęć RTG.

  W chwili obecnej technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowaniu, prawidłowo przeprowadzonym zabiegu i przy stosowaniu się pacjenta do zaleceń lekarskich, 95% implantów po 10 latach tkwi stabilnie w kości.

Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed.

Sprawdź ile kosztuje implant w Lublinie

Informacje zawarte w tym artykule mają charakter ogólnoinformacyjny i edukacyjny. Nie zastępują one profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy leczenia. Zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia w celu uzyskania porady dotyczącej konkretnych objawów, dolegliwości czy stanu zdrowia.