Wydawanie kopii dokumentacji Medycznej

Ważne informacje – przeczytaj zanim złożysz wniosek

  • Wnioski o wydanie kopii dokumentacji medycznej przyjmowane są przez e-Formularz lub bezpośrednio w Rejestracji.
  • Kopia dokumentacji medycznej zostanie przygotowana zazwyczaj w terminie 1 dnia roboczego od daty złożenia wniosku.
  • Odbiór dokumentacji możliwy jest w każdej Filii Centrum Medycznego Luxmed. Kopia dokumentacji medycznej nie jest wysyłana pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Pacjenta, z uwagi na brak możliwości weryfikacji tożsamość odbiorcy oraz zabezpieczenia poufności przesyłki.
  • Kopia dokumentacji medycznej jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Pacjenta we wniosku, który zawiera podpis zaufany w dokumencie w formacie PDF.
  • Kopia dokumentacji medycznej wydana zostanie Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub osobie upoważnionej na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości.
  • Osobą upoważnioną jest osoba legitymująca się upoważnieniem notarialnym lub osoba wskazana przez Pacjenta w oświadczeniu wypełnionym osobiście przez Pacjenta w Rejestracji bezpośredniej.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i danych medycznych, inne rodzaje upoważnienia nie będą honorowane, z uwagi na brak możliwości weryfikacji ich autentyczności.
  • Za wydanie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z art.28 Ustawa z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Czytaj więcej – Najczęściej zadawane pytania