Zakres opieki u położnej POZ

Położna działająca w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oferuje kompleksową opiekę pielęgnacyjną z zakresu położnictwa i ginekologii dla kobiet, a także opiekę neonatologiczną dla noworodków. Zajmuje się edukacją przyszłych matek, w tym tych z ciążami wysokiego ryzyka, tworząc dla nich plany edukacyjne, przygotowuje je do porodu. Od 26. tygodnia ciąży aż do momentu porodu położna odbywa regularne wizyty kontrolne, ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Po rozwiązaniu świadczy opiekę nad noworodkami do 2. miesiąca życia oraz nad matkami w okresie połogu do 42. dnia po porodzie. Położna również udziela pielęgnacyjnej opieki pooperacyjnej kobietom po zabiegach ginekologicznych lub onkologiczno-ginekologicznych, realizowanej poprzez wizyty domowe. Opieka położnej obejmuje kobiety na każdym etapie ich życia.

Położna POZ z uprawnieniami może pobierać rozmaz cytologiczny.

Zakres opieki u położnej POZ