jak dba膰 o sk贸r臋 latem

Jak dba膰 o sk贸r臋 latem?

W okresie, kiedy nasza sk贸ra nara偶ona jest na dzia艂anie promieni s艂onecznych, musimy szczeg贸lnie zatroszczy膰 si臋 o te miejsca, na kt贸rych wyst臋puj膮 zmiany barwnikowe. W tym przypadku niezb臋dna b臋dzie fotoprotekcja.

Preparaty ochronne maj膮 na celu skuteczn膮 ochron臋 sk贸ry zar贸wno przed promieniami UVB, jak i UVA. Dodatkowo musz膮 by膰 fotostabilne i akceptowalne kosmetycznie, a tak偶e mie膰 minimaln膮 szkodliwo艣膰 dla zdrowia ludzi oraz 艣rodowiska.

Rol膮 krem贸w ochronnych jest zapobieganie negatywnym efektom zdrowotnym wywo艂ywanym przez UVR. Badania naukowe donosz膮,  偶e regularne stosowanie preparat贸w ochronnych redukuje ryzyko rozwoju czerniaka i raka kolczystokom贸rkowego sk贸ry, tak偶e hamuj膮 rozw贸j rogowacenia s艂onecznego. W wielu badaniach potwierdzono skuteczno艣膰 fotoprotekcji w op贸藕nianiu zjawiska fotostarzenia sk贸ry, zar贸wno na poziomie klinicznym, jak i molekularnym. Ochrona sk贸ry przed powstaniem rumienia poprzez prawid艂owo stosowan膮 fotoprotekcj臋 jest te偶 niezmiernie wa偶na ze wzgl臋du na uznanie oparzenia sk贸ry za czynnik ryzyka rozwoju czerniaka. 

Du偶膮 wag臋 nale偶y przyk艂ada膰 do ochrony przeciws艂onecznej w terapii chor贸b autoimmunologicznych, a tak偶e u pacjent贸w po przeszczepie narz膮d贸w.

Jaki filtr UV wybra膰?

Mog膮 by膰 organiczne (chemiczne) lub nieorganiczne (fizyczne, mineralne) i mog膮 poch艂ania膰 lub odbija膰 UVR. Filtry organiczne wyst臋puj膮 w postaci p艂ynnej lub sta艂ej i maj膮 zdolno艣膰 absorbowania foton贸w z promieni UVB i UVA i zamiany poch艂oni臋tej energii w ciep艂o.

Miar膮 skuteczno艣ci kosmetyk贸w chroni膮cych przed promieniowaniem UVB jest standaryzowany i mi臋dzynarodowy wsp贸艂czynnik SPF. Im wy偶szy wska藕nik SPF tym standard ochrony przeciws艂onecznej jest wi臋kszy. Najwa偶niejsz膮 cech膮 dobrego preparatu fotoprotekcyjnego jest szeroka ochrona dotycz膮ca fal UVB i UVA. Niezwykle wa偶na jest r贸wnie偶 fotostabilno艣膰 i wodoodporno艣膰 preparat贸w. Do zaburze艅 w strukturze filtr贸w dochodzi np. pod wp艂ywem wysokich temperatur (wystawiane bezpo艣rednio na s艂o艅cu, w zamkni臋tych samochodach). Dlatego nale偶y przestrzec przed nieodpowiednim przechowywaniem krem贸w zawieraj膮cych filtry UV.

Preparaty powinny by膰 tak偶e wodoodporne i bezpieczne. Oporno艣膰 na wod臋 oznacza si臋 poprzez okre艣lenie SPF przed i po 2-krotnej 20-minutowej k膮pieli wodnej. Aby preparat m贸g艂 zyska膰 miano 鈥瀢ater resistant鈥, SPF po k膮pieli musi osi膮gn膮膰 warto艣膰 co najmniej 50% warto艣ci przed kontaktem z wod膮. Aby okre艣li膰 dany preparat jako bardzo mocno oporny na wod臋, taka sama warto艣膰 SPF musi by膰 uzyskana po czterech 20-minutowych k膮pielach wodnych.  Ze wzgl臋du na wielo艣膰 parametr贸w, kt贸re uzale偶niaj膮 skuteczno艣膰 i bezpiecze艅stwo kosmetyk贸w do opalania bardzo wa偶ne jest, aby dok艂adnie sprawdzi膰 sk艂ad danego preparatu.

Skuteczna ochrona tylko sprawdzonymi kosmetykami

Na rynku zdarzaj膮 si臋 preparaty, kt贸re mog膮 zawiera膰 zwi膮zki niekorzystne dla organizmu, powoduj膮ce alergie, zmiany w gospodarce hormonalnej, a  nawet o dzia艂aniu rakotw贸rczym. Zalecane jest zatem wybieranie kosmetyk贸w wy艂膮cznie renomowanych firm, do艣wiadczonych w produkcji specjalistycznych preparat贸w kosmetycznych, takich jak np.firmy Mesoestetic o wska藕niku SPF 50+. Opr贸cz ochrony przed negatywnym wp艂ywem promieniowania s艂onecznego, nawil偶aj膮 sk贸r臋 przez zatrzymywanie wody w jej wn臋trzu, pobudzaj膮 proces ochrony nask贸rka, a tak偶e dzia艂aj膮 antyoksydacyjnie i stymuluj膮co na procesy przeciwstarzeniowe.

Ochrona zmian sk贸rnych przed promieniowaniem UVB

Zmiany sk贸rne, jak plamy pigmentacyjne czy blizny trzeba wyj膮tkowo skutecznie zabezpieczy膰. Pomocny jest sztyft przeciws艂oneczny z aplikacj膮 punktow膮 i wysokim SPF np. Sun protective repairing stick SPF 100+. Kompleksow膮 ochron臋 sk贸ry uzyskamy przez zastosowanie preparatu Melan SPF 130+ pigment control z optymaln膮 kombinacj膮 filtr贸w fizycznych, biologicznych i chemicznych, ujednolicaj膮cy koloryt sk贸ry i redukuj膮cy niedoskona艂o艣ci.

Informacje zawarte w tym artykule maj膮 charakter og贸lnoinformacyjny i edukacyjny. Nie zast臋puj膮 one profesjonalnej porady medycznej, diagnozy czy leczenia. Zaleca si臋 konsultacj臋 z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia w celu uzyskania porady dotycz膮cej konkretnych objaw贸w, dolegliwo艣ci czy stanu zdrowia.