Edukacja indywidualna – Samokontrola – prawidłowe badanie cukru we krwi

Rezerwacja terminu: Wymagana

Skierowanie: Nie jest wymagane

Przedział wiekowy: Pacjenci powyżej 18 roku życia.

Cennik

Lublin
  • Edukacja indywidualna – Samokontrola – prawidłowe badanie cukru we krwi


Przygotowanie

Brak

Opis badania

Podstawową metodą samokontroli cukrzycy jest oznaczanie stężenia glukozy za pomocą glukometru, a także reagowanie na wysokie i niskie wartości cukru. Regularne pomiary stężenia cukru we krwi są kluczem do skutecznej opieki diabetologicznej oraz właściwego wyrównywania cukrzycy.

Pacjent w trakcie porady z zakresu Edukacji indywidualnej – Samokontrola – prawidłowe badanie cukru we krwi:

  • zapozna się z obsługą glukometru,
  • pozna zasady prawidłowego pomiaru cukru,
  • zapozna się z zasadami poprawnego prowadzenia dzienniczka samokontroli,
  • dowie się jak analizować wyniki,
  • otrzyma informacje o odpowiednim dozowaniu wysiłku fizycznego itp.